Odvody do zdravotnej poisťovne

+ pridať k obľúbeným

Zdravotné poistenie


Zdravotne poistenie

Zdravotné poistenie slúži na poistenie osôb, v prípade choroby a úrazu. Zdravotné poistenie je u nás povinné, vďaka čomu má podľa zákona každý občan krajiny právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, lieky, či rôzne pomôcky, teda aspoň v určitých (základných) prípadoch.

Zdravotné postenie sa delí na povinné verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie. Prvé zmieňované a teda povinné verejné zdravotné poistenie sa poskytuje poistencom na základe verejného zdravotného poistenia za podmienok, ktoré jasne ustanovuje zákon. Individuálne zdravotné poistenie sa poskytuje na základe individuálneho zdravotného poistenia, vďaka čomu sa poisťovanému klientovi poskytuje zdravotná starostlivosť určená podľa osobitnej zmluvy podpísanej s poisťovňou.

Nárok na zdravotné poistenie vzniká ihneď po narodení osoby s trvalým pobytom na našom území. V prípade, ak ide o osoby, ktoré nemajú v našej krajine trvalý pobyt, vzniká povinnosť uhrádzať zdravotné poistenie v prípade, keď daná osoba nastupuje do pracovného pomeru u zamestnávateľa so sídlom na Slovensku, dňom vzniku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a dňom získania trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a v prípade požiadania o azyl.Naopak povinnosť uhrádzania zdravotnej poistky u osôb, ktoré nemajú na našom území trvalý pobyt zaniká v prípade, ak poistenec zomrie, dňom ukončenia trvalého pobytu na území našej krajiny, v prípade, ak daná osoba zruší oprávnenie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a v prípade a v prípade, ak dôjde k ukončeniu pracovného pomeru u zamestnávateľa, ktorý má sídlo firmy na území Slovenskej republiky.

Zdravotné poistenie platia všetky osoby a organizácie pôsobiace na území Slovenskej republiky a teda zamestnanci, samostatne zárobkové osoby, zamestnávatelia, štát a Fond zamestnanosti SR. Pre rok 2013 sú určené platobné podmienky za odvody do ZP nasledovne:

V prípade zamestnanca:

bez zdravotného postihnutia 4% sadzba/osoba so zdravotným postihnutím 41% a viac 2% sadzba

V prípade SZČO/samoplatiteľa:

bez zdravotného postihnutia 14% sadzba/osoba so zdravotným postihnutím 41% a viac 7% sadzba

V prípade zamestnávateľa:

bez zdravotného postihnutia 10% sadzba/osoba so zdravotným postihnutím 41% a viac 5% sadzba