Dôchodkové poistenie - správcovské spoločnosti

+ pridať k obľúbeným

Dôchodkové poistenie


Dôchodkove poistenie

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich základných pilierov sociálneho poistenia Slovenskej republiky.

Platnosť zákon č 461/2003 Z.z. o sociálnom znení nadobudol dnešnú platnosť presne 1.januára 2004, keďže pred týmto dátumom síce existovalo tzv. dôchodkové zabezpečenia, no ako súčasť tzv. sociálneho zabezpečenia. Inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na sprostredkovaní dôchodkového poistenia na Slovensku sú momentálne Sociálna poisťovňa (základ), dôchodcovské správcovské spoločnosti (druhý pilier), doplnkové dôchodcovské spoločnosti ( ako súčasť tretieho pilieru) a komerčné poisťovne, taktiež ako súčasť tretieho pilieru.Prvý (základný) pilier, ktorý je podľa zákona povinný pre všetkých zamestnancov pracujúcich na území SR, samostatne zárobkovo činných osôb, osoby v základnej, vojenskej a civilnej službe a pre osoby, ktoré sa celodenne starajú o dieťa do šiesteho alebo osemnásteho roku života, v prípade ak ide o zdravotne postihnuté dieťa a ak dostáva dávku pri starostlivo za opatrovanie. Vymeriavacia výška do prvého piliera sa líši. Maximálna suma, pri ktorej sa počíta vymeriavací základ je v súčasnosti päť násobok priemernej mzdy. Momentálne je podľa zákona nutné odvádzať do dôchodkového systému sumu vo výške 9% z celkového vymeriavacieho základu.

Druhý pilier, ktorý bol pred časom ešte povinný je taktiež presne stanovený zákonom. Druhý pilier však na rozdiel od prvého piliera vykonávajú rôzne dôchodcovské správcovské spoločnosti, ktoré však musia pre svoju činnosť na našom území spĺňať niekoľko kritérií. Povinnosťou takejto spoločnosti je mať povolenie od NBS, v názve danej spoločnosti musí figurovať dss alebo a.s., do osemnástich mesiacov od svojho vzniku musí mať minimálne 50 000 klientov, základne imanie musí mať cca 10 000 000 euro a taktiež musí vytvárať a sprostredkovávať dôchodcovské fondy.

Tretí pilier dôchodkového poistenia je podobne ako predchádzajúce (druhý pilier) nepovinný. Každý sporiteľ do tretieho piliera má možnosť stanoviť sumu, ktorú bude presne odvádzať. Výhodou tohto piliera je veľmi dobrá flexibilnosť, vďaka čomu si klient môže stanoviť výšku a dĺžku sporenia.