Dane a odvody

+ pridať k obľúbeným

Vítame Vás DaneOdvody.sk

Stránka DaneOdvody.sk má informačný charakter a slúži na doporu a lepší prístup k informáciam. DaneOdvody je rozdelená do 5 kategórii.


Dane, odvody sociálne, zdravotné, dôchodkové poistenie, kalkulačky výpočtov

Ponúkame Vám na stránke www.daneodvody.sk
  • Tlačivá, formuláre
  • Aktuálne linky na poisťovne a zákony
  • Základné informácie
  • Rôzne kalkulačky výpočtov poistenia
  • U nás nájdete všetko na jednom mieste

Odvody

Každý občan štátu má určité podmienky, za ktorých môže v danom štáte zarábať a podnikať. Jednou z podmienok je samozrejme aj povinné odvádzanie odvodov do štátnej kasy. Odvody sa odvádzajú do rôznych inštitúcií a samozrejme ich výška sa v určitých prípadoch aj líši.Väčšina živnostníkov sa snaží čo najviac prosperovať, no s tým prichádzajú aj rôzne záväzky voči štátu, ktoré si musí každý podnikateľ plniť. Odvody, ktoré platí každý z nás často krát brzdia sny mnohých podnikateľov o prosperujúcom podnikaní, aspoň teda minimálne podnikateľov, ktorý majú sídlo u nás. Živnostníci a fyzické osoby, či už sa im to páči alebo nie musia odvádzať odvody a to do zdravotnej a sociálnej poisťovne(nie všetci). Odvody do zdravotnej poisťovne sú ako bolo uvedené povinné.
Ich mesačná výška sa každoročne mierne zvyšuje, závisí to od mieri hospodárenia zdravotných poisťovní a celkovej ekonomickej situácie štátu. Často krát sa nám aj preto zdá, že nám príjmu nerastú, ale len odvody. Nejaká pravda na tom určite bude. Avšak povinné odvádzanie odvodov do zdravotnej poisťovne má aj svoje opodstatnenie a pre niektorých z nás aj výhody. Práve z toho dôvodu, že je platenie odvodov do zdravotnej poisťovne povinné pre každého občana krajiny, je výška odvodov do ZP stála a teda je jedno, či občan zarába 400 alebo 10000 eur, odvody má stále také isté.


Odvody do sociálnej poisťovne sú už trocha komplikovanejšie. Mnohí živnostníci práve kvôli týmto odvodom sú často krát nútený jednoducho ukončiť svoju živnosť, prípadne minimálne zvoliť „cestu“ podnikania pomocou s.r.o. -čky. Na rozdiel od odvodov do ZP sú odvody do Sociálnej poisťovne nepovinné,
aspoň čo sa týka ľudí s ročným príjmom pod 4716 euro. Ak však živnostník alebo zamestnanec túto sumu prekročí je povinný mesačne odvádzať určité percentá svojho príjmu práve na tieto odvody. Minimálny vymeriavací základ činí sumu približne 130 euro za mesiac. Konkrétne v tejto sume sú započítané nemocenské odvody (4,4%), starobné(18%), invalidné(6%) a rezervný fond (4,75%).